Zelda: Tears of the Kingdom สามารถใช้กลไกดาบ Skyward ของ Fi ซ้ำได้อย่างไร

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom เป็นจุดศูนย์กลางของการเก็งกำไรจากแฟนๆ และทฤษฎีหนึ่งเกี่ยวกับการกลับมาของ Fi และวิธีการทำงานของเธอ แม้ว่ารายละเอียดเกี่ยวกับThe Legend of Zelda: Tears of the Kingdomที่จะมาถึง...